Espedizinoen eta proiektuen ganeko berbaldiak

Helburua: gaur egun nazen alpinista eta himaialista bihurtu arte gizaki eta kirolari moduan markau naben esperientziak konpartidutea. Mundu mailako erreferentea naz, ez lortu dodanagaitik bakarrik, egin dodan moduarengaitik, batez be.

Informazio gehiago

Lidergoaren eta balio komunen ganeko berbaldiak

Helburua: Mendia eta mendiak erakusten dauena Nire ondoan ezagutzea, taldeen
zuzendaritzaren eta kudeaketaren eguneroko jardunari ekiteko modu iradokitzaile moduan. Nire ibilpidea gidau daben eta proiektu bat irudikatzeko eta bideratzeko aukerea emon deustien balioak.

Informazio gehiago

Alboan egoteko saioak

Helburua: Nigaz zuzenean behar egitea, norberaren bertsino onena lortzeko, banaka edo taldean. Zelan? Helburuak markauta edo egungoak bideratuta, aldaketarako tresnak bilatuz, bizitzan eta maila profesionalean edo pertsonalean.

Informazio gehiago

Jardunaldiak taldean aide librean

Helburua: Alboan egotea, naturan kirol eta prestakuntza saioa egiteko. Agertokia aldatzea, errutinea apurtzea bilatuz, holan ikuspegia barriztetako, taldearen helburuei edo arazoei erantzun ahal izateko.

Informazio gehiago