1985

Mendiak oso txikia nintzala biztu eban nire interesa. Maitasunez gogoratzen dot Gorbeiara
(1.482 m) lehenengo aldiz igon nebanean, hiru urte baino neukazanean.