Gorbeiaren ganean berba egitea, nire lurraldeko leku berezienetako baten ganean berba egitea da. Egia esan, mendi horretara igo ez dauen persona gitxi ezagutzen dot. Baina inguru hau Pagomakurre, azkenengo igoerearen aurreko zelaiak edo gailurrean dagon kurutzera ailegetea baino askoz gehiago da. Are gehiago, esango neuke ia urte osoa bete ahal izango gendula egunero ibilpide desbardina eginez. Bai, behar bada askotxo esatea izango da, baina argi eta garbi daukat bertan ehun bider inguru egon nazen arren, oraindino aztertu beharreko lekuak geratzen jatazala.
Orain denpora gitxi jakin izan dot inguru horretan egiteko 10 ibilpide aukeratu dirala. Udarako plan desbardinen aukeraketea. Ibilpide batzuk laburragoak eta errazagoak dira, eta beste batzuk luzeagoak, baina bata be ez da gaitza. Halanda be, uste dot, benetan, oso aukera egokia dirala, euskaldunontzat hain berezia dan inguru honen erakusgarri bikainak. Zalantza barik, beroa eta eguraldi ona nagusi diran hilebete honeetan gozetako aukera ezin hobeak dira. Gauza eder asko daukaguz etxe ondoan. Ez da beharrezkoa automobilean ordubete baino gehiagoko bidaia egitea!
Urbinako Talaian, Euskadiko balkoian, egin daikegun ibilpideagaz hasiko naz. Oso ibilpide borobil erraza da, eta Ullibarri-Ganboako urtegiaren ikuspegi ikusgarriak emoten deuskuz. Esan dodan moduan, ibilpide erreza, adin guztietako personek egiteko modukoa. Ez dakit zergaitik, baina leku horretan egoteak asko nasaitzen nau.
Azpimarratu gura dodan bigarren ibilpidea Bitorianotik doan Urrezko Harkaitzena da, aurrekoaren oso desbardina. Oroko Santutegira Bitorianotik heldu gaitekez, aspaldiko bideetatik. Harana, zalantza barik, ikustea merezi dauen leku parebakoa da. Ikuspegiak ikusgarriak dira: Zuia haran osoaren panoramika zabala, Gorbeia mendia eta Badaia eta Arrato mendizerrak. Ez da gitxi. Oroko Santutegia, jatorrian, tenplu erromanikoa zan, balio kultural handia eukan lekua. Ganera, euskal eskalatzaileek ondo ezagutzen dogu lekua da, Urrezko Harkaitzetan kirol eder hori egin daitekelako. Inoiz egin ez dauenak egiteko aukerea eukiko dau, esperientzia hori eskaintzen daben eskolak dagozalako.
Familian egiteko beste plan bat Otxandioko pagadiak bisitetea da. Bizkaiko herri horren erdigunetik gertu, mugatuta dagon eta ia maldarik ez daukan ibilpidetik paseetako aukerea eukiko dogu. Ibilpide erreza eta oso ederra da. Eta, jakina, ibilpidea egin eta gero, herria bera be bisitau behar da, oso polita da eta.
Eta apur bat gehiago ibili gura badozu, Altzakortatik Atxuloraino doan txangoa egin daikezu, 8 kilometro inguruko ibilpidea. Atxulora, Itzinara sartzeko ateetako batera, heltzeko pasealdi zirkularra da. Gora ailegetan zarenean topetan dozun paisaia ezin ederragoa da. Benetan merezi dauen ibilaldia.
Beste ibilaldi batzuk azpimarratu daitekez, Gorbeiak muga bako aukerak emoten dauzalako, baina larregi luzatuko nintzateke. Lau ibilpide horreez gain, aitatu deutsuedan zerrendan beste sei dagoz. Euskadiko gune ezagunenetako batek eskaintzen dauen guztia ezagutu gura badozue, www.gorbeiaeuskadi.com webgunean sartu zaitekeze.