1992

Nerabea nintzala Ganzabal mendi taldean (Lemoa) sartu nintzan, eta eurakaz egin nebazan nire lehenengo urteerak Pirinioetara eta Europako Tontorretara.


1985

Mendiak oso txikia nintzala biztu eban nire interesa. Maitasunez gogoratzen dot Gorbeiara
(1.482 m) lehenengo aldiz igon nebanean, hiru urte baino neukazanean.